Ако имате въпроси може да ни пишете на: 

арх. Велимир Георгиев: arch.georgiev@gmail.com 

арх. Александър Бакърджиев: alexander@pocketroom.net